سیمونو MIO-E60

Simono E60 Micro


از مهمترین کاربردهای این محصول، جلوگیری از زنگ زدن برج ها، پایگاه های حفاری دریایی، مخزن ها، کارخانه های صنعتی و تیر برق ها، لنت های ترمز می باشد. این محصول به عنوان محافظ متالیکی تزیینی در صنعت رنگ ها، جلادهنده، پلاستیک ها و سرامیک ها استفاده میگردد. آستری های اکسید آهن میکایی یا یک سیستم محافظتی با پایه SIMONO MIO جلوگیری از خوردگی را برای مدت طولانی تضمین می نماید و بدین وسیله بازه زمانی نگهداری را افزایش داده و هزینه ها را کاهش می دهد.