سیمونو MIO-E120


بیشترین مورد مصرف این محصول به عنوان لایه میانی در تولید پوشش مقاوم و ضد خوردگی در تاسیسات دریایی و در مکانهایی با میزان خوردگی و تخریب بیش از حد مجاز است. همپوشانی سطوح صفحه ای این ماده موجب ایجاد سطحی مقاوم و مستحکم در مقابل نفوذ عناصر مخرب می گردد. همچنین از آن در پوشش لوله های زیر آب و غوطه ور استفاده می شود. کاربرد مهم دیگر این محصول به عنوان پیگمنت براق در برخی از رنگها، پوشش نهایی پلی اورتان طبق RAL، رنگ خطوط ترافیکی، انواع پوشش های محافظ کف سالن های تولید و پارکینگ میباشد.